Rotary Club Winterswijk 70 jaar!

Rotary Club Winterswijk 70 jaar!

Rotary Club Winterswijk 70 jaar!

ROTARY CLUB WINTERSWIJK  – 70 JAAR

Dit jaar vieren wij ons 70 jarig jubileum.  Opgericht werd onze club op 6 november 1947.  Het was in het jaar dat prinses Juliana als regentes de werkzaamheden van koningin Wilhelmina had overgenomen.

Wat is er sindsdien niet veranderd in onze maatschappij.  Door de  technologische ontwikkelingen is er een scala aan nieuwe producten ontstaan, te denken aan de kleuren tv; mobiele telefoon en de computer. Ook zijn er grote historische momenten geweest die onze wereld drastisch hebben veranderd. Om er maar een paar te noemen.  In 1969 zette Neil Armstrong de eerste stap op de maan, in 1989 de val van de Berlijnse muur en binnen een jaar de hereniging van Duitsland. Ook ligt bij velen de aanslag op het World Trade Center, de Twin Towers op 11 september 2001 in New York nog vers in het geheugen. Naast deze gebeurtenissen zijn nu  thema’s rond klimaatverandering, blockchaintechnologie en robotisering heel actueel geworden en zullen in de nabije toekomst van enorme invloed zijn op ons dagelijks leven.

Ondanks de turbulente ontwikkelingen en veranderende maatschappij is de missie van Rotary ongewijzigd gebleven. Ons primaire doel is het verbeteren van het leven in onze samenleving. Wij willen daarbij  graag iets betekenen voor de ander en doen dit door het zelf initiëren van projecten op lokaal niveau maar ook het ondersteunen van service projecten van Rotary Nederland of Rotary International.

Met grote inzet van onze clubleden hopen wij dat de op het programma staande activiteiten weer een groot succes gaan worden. Te noemen zijn de Rotary Santa Run op 17 december as. , de Lego-dag op 14 februari en de inmiddels traditionele Haringparty in juni volgend jaar.

Wij hopen daarbij natuurlijk dat we met de opbrengsten van deze activiteiten het thema van dit clubjaar

–  verwachtingen overtreffen(d)  –

in de praktijk meer dan waar gaan maken.

Met de opbrengsten hopen we voor veel mensen van betekenis te zijn. Zo wordt de opbrengst van de Rotary Santa Run ingezet voor mensen in een rampgebied elders in de wereld, door verstrekking van tenten en noodzakelijke inventaris. Ook voor kinderen die het in onze maatschappij erg moeilijk hebben wordt dit jaar een aanzienlijk deel van de opbrengsten besteed.

Een actieve opstelling en het van dienst zijn voor onze medemens is van alle tijden. Niet alleen in het verleden en heden maar ook in de  toekomst zal het voor ons van groot belang blijven.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de goede open sfeer en onderlinge vriendschap binnen onze club,  ondanks de vele maatschappelijke veranderingen die op ons afkomen, de nieuwe mijlpaal over 5 jaar, het 75-jarig jubileum zullen gaan bereiken.

Ben Wesselink, voorzitter

 


Recent Posts: