End Polio Now Tulpenbollenactie

End Polio Now Tulpenbollenactie

End Polio Now Tulpenbollenactie

Op 24 oktober is het Wereld Poliodag.

Sinds het begin van de strijd tegen polio in 1977 is enorm veel vooruitgang geboekt. In 1977 kregen wereldwijd elk jaar ongeveer 300.000 kinderen de ziekte. In 2016 is dat teruggebracht tot 37 gevallen.
In 2017 zijn tot begin september 10 nieuwe gevallen geconstateerd, vergeleken met 24 gevallen over dezelfde periode in 2016

Maar ook die 10 gevallen zijn er 10 teveel. Pas wanneer de ziekte wereldwijd is uitgeroeid kunnen we tevreden zijn. Zeer veel geld blijft nodig om te voorkomen dat de ziekte haar kop weer opsteekt. Geld dat besteed wordt aan vaccinatie, monitoring en preventie.
De impact van de strijd tegen polio kan niet onderschat worden.

ROTARY ZET ZICH MET HART EN ZIEL IN VOOR HET UITROEIEN VAN POLIO

Dat doen we door zelf directe ondersteuning te bieden, maar ook door andere donors aan te moedigen om meer te geven. Zo werkt Rotary samen met de Bill & Melinda Gates Foundation, de grootste particuliere goededoelenstichting ter wereld.
De Bill & Melinda Gates Foundation verdrievoudigt elke euro die Rotary bijdraagt aan de bestrijding van polio.

Rotary Winterswijk heeft onlangs, door het meedoen aan de Tulpenbollenactie van End Polio Now en met de verdrievoudiging van de opbrengst, ongeveer EUR 2400,- kunnen overmaken.

Een mooi resultaat om samen Polio uit te roeien!


Recent Posts: