23 februari 1905. Vliegtuigen blijven amper enkele minuten in de lucht, er is nog geen bioscoop en Noorwegen en Zweden komen vreedzaam tot een breuk, toch is het een gedenkwaardige dag. De jonge advocaat Paul Harris heeft drie vrienden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een kameraadschappelijke club van vooraanstaande zakenlui staat hem voor ogen. Het idee komt voort uit het verlangen in de harde industriestad Chicago een rustpunt te creƫren zoals hij die kende van het platteland.

Het heet dan nog geen Rotary, maar dat samenzijn is feitelijk de eerste bijeenkomst van een Rotaryclub. Men komt regelmatig samen en het ledental groeit. Men belegt een bijeenkomst bij toerbeurt bij een van de leden. De naam Rotary komt van het woord roteren (bij toerbeurt!). Al snel nadat de naam Rotary is gekozen, stelt een nieuw lid voor een wiel als herkenningsteken te gebruiken, de voorloper van het Rotarywiel dat nu wereldwijd door 1,2 miljoen rotarians gedragen wordt. Tegen het einde van het jaar 1905 heeft de club dertig leden.

Rotaryclub nummer 2 wordt in 1908 gevormd in San Francisco en binnen korte tijd neemt het aantal clubs in de Verenigde Staten toe. In 1910 wordt Rotary een internationale organisatie met de oprichting van een club in Canada. In 1921 is er op elk continent een Rotaryclub te vinden, een jaar later wordt de naam Rotary International (RI) aangenomen.